Om utopier

”Märkta för livet
av den kärlek vi känner

eller inte kände
Men vi är kommunister

Vi tror, en dag ska ordet
det stora brännande ordet

försvinna mellan lövdagrarna
skingras lösas upp

i allt det osägbara det satts
att härska över.”

– Göran Greider, ”Strån, IV” ur Sjundenovemberdikter (1987)